Baner

Saopštenje: Usvojen izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu

Skupština Crne Gore, na sjednici održanoj 28.07.2016.godine, usvojila je Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu. Isti je usvojen i od strane Vlade Crne Gore, na sjednici od 28.04.2016.godine.

Saopštenje: Održana završna konferencija ALA projekta

Konferencija povodom završetka ALA projekta (“Usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu slobodnog pružanja usluga i zaštite konkurencije”), sufinansiranog od strane EU, a implementiranog od strane GIZ-a, koji je počeo u februaru 2014.godine, održana je 05.07.2016.godine u Hotelu “Podgorica”.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva za obje komponente, odnosno slobodno pružanje usluga i zaštitu konkurencije. Pored eksperata koji su bili angažovani na projektu i predstavnika glavnih korisnika projekta, Agencije za zaštitu konkurencije i Ministarstva ekonomije, izlaganja su imali i g-din Andre Lys, šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, njegova ekselencija g-din Uwe Meerkotter, zamjenik ambasadora Njemačke u Crnoj Gori i g-đa Brigitte Heuel-Rolf, direktorica kancelarije GIZ-a u Crnoj Gori.

Zavrsna konferencija Ala projekta

 

Opširnije...

Saopštenje: Održan osmi sastanak Foruma o konkurenciji u Sofiji

Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovali su osmom sastanku Foruma o konkurenciji u Sofiji (Sofia Competition Forum), održanom 10. juna 2016.godine, u organizaciji bugarske Komisije za zaštitu konkurencije i UNCTAD-a.

Sastanku su prisustvovali EU Komesarka za konkurenciju, g-đa Margarethe Vestager, predstavnici UNCTAD-a, tijela za zaštitu konkurencije zemlaja članica EU, Rusije, Japana, kao i zaposleni tijela za zaštitu konkurencije iz regiona.

Osmi SCF sastanak fokusirao se na teme mjera (strukturne i mjere ponašanja) i rješenja kojim se okončava postupak u skladu sa članom 45 (izvršenje naloženih i prihvaćenih mjera- commitments). Predstavnici crnogorske Agencije prezentovali su odredbe nacionalnog zakonodavstva, kao i postupke Agencije u vezi sa navedenim temama.


Saopštenje: Donešen novi Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji

Donešen novi Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Agencije za zaštitu konkurencije

Vlada Crne Gore, na sjednici od 31.03.2016.godine, na prijedlog Direktora Agencije za zaštitu konkurencije, utvrdila je Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji ove institucije.

Pravilnikom se mijenja unutrašnja organizacija, prije svega radi obezbjeđivanja efikasnijeg i ekonomičnijeg rada Agencije na planu analize pojedinačnih privrednih sektora, vršenja ispitnih i istražnih radnji, te utvrđivanja povreda konkurencije.

Predmetna sistematizacija je usklađena sa stvarnim potrebama daljeg razvoja Agencije, a u skladu i sa sličnim unutrašnjim strukturama nadležnih organa za zaštitu konkurencije uporednih zemalja i zemalja članica EU.

Osnovne izmjene se prije svega tiču strukturiranja podjele poslova unutar Sektora za procjenu koncentracija, utvrđivanja zabranjenih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja, kojom se obezbjeđuje uža specijalizacija službenih lica sa ciljem boljeg poznavanja pojedinačnih tržišta strukture i dinamike, te mogućih ograničenja razvoja konkurencije.

Pravilnikom je takođe utvrđen minimalni broj izvršilaca, imajući u vidu i preporuke Evropske Komisije i Evropske Delegacije u Podgorici, a koje su sastavni dio godišnjih izvještaja u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji. (tzv. Progress report).

 


Saopštenje: Predstavnici AZZK prisustvovali RCC radionici u Budimpešti

Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovali RCC radionici u Budimpešti u periodu 08.03.-11.03.2016.

U organizaciji RCC-a (Regionalnog centra za konkurenciju), koji predstavlja zajedničku inicijativu OECD-a i GVH-mađarskog tijela za zaštitu konkurencije, u Budimpešti je u periodu od 8. do 11. marta 2016.godine održan ˝Introductory Level Seminar – Basic Concepts And Procedures In Competition Law For Young Authority Staff” (Workshop for Competition Authorities)/Seminar – početni nivo - osnovni koncepti i procedure Zakona o zaštiti konkurencije, namijenjen za zaposlene u tijelima za zaštitu konkurencije sa najmanje iskustva.

Opširnije...