Baner

Saopštenje: Usvojen Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu

Skupština Crne Gore, na Devetoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja od 2.06.2017.godine, usvojila je Prijedlog Zaključka Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i time je usvojila, kako je zvanično javljeno, Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2016.godinu.

Saopštenje: Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju

Sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju održaće se 8. juna 2017. godine u Podgorici i istom će prisustvovati predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije, gdje će izvijestiti predstavnike Evropske Komisije o realizovanim aktivnostima u dijelu nadležnosti Agencije u periodu jun 2016. - jul 2017.godine.

Saopštenje: Održani Okrugli sto i konferencija povodom obilježavanja 20 godina politike konkurencije u Rumuniji

U periodu od 16.-19.maja 2017.godine predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovali su Okruglom stolu i konferenciji, organizovanim u Bukureštu od strane Savjeta za konkurenciju Rumunije, povodom obilježavanja 20 godina politike konkurencije u Rumuniji.

Okrugli sto, na temu “Razvoj prava i politike konkurencije na regionalnom nivou" imao je za cilj razmatranje prioriteta susjednih zemalja kada je u pitanju ova oblast, a u cilju olakšavanja razmjene ideja, projekata i dobre prakse, generalno, u oblasti institucionalnog razvoja i identifikaciju zajedničkih tema od interesa koje bi se mogli dodatno istražiti u budućim bilateralnim ili regionalnim aktivnostima. Predstavnici Agencije uzeli su aktivno učešće predstavljajući dostignuća, kao i prioritete kada su u pitanju pravo i politika konkurencije u Crnoj Gori.

U okviru konferencije održana su tri panela na sljedeće teme: “Uticaj konkurencije na razvoj privrede Rumunije”, “Uloga politike konkurencije u izazovnom globalnom ekonomskom okruženju” i “Naučene lekcije kada su u pitanju institucionalni razvoj i međunarodna tehnička pomoć”, a panelima su prisustvovali vodeće ličnosti i stručnjaci iz ove oblasti iz cijelog svijeta, između ostalog i rukovodioci i predstavnici tijela za zaštitu konkurencije, predstavnici rumunskog Parlamenta, Vlade, regulatornih organa, advokati, akademici, predstavnici medija, međunarodnih preduzeća, udruženja i drugi učesnici koji se bave međunarodnim relevantnim pitanjima politike konkurencije.

Saopštenje: Vlada usvojila Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. aprila 2017.godine, usvojila je Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu. Isti je dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje.

Saopštenje: Ovlašćena lica Agencije sprovela nenajavljeni neposredni uvid

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije (»Sl. list CG«, br. 44/12), Agencija ima ovlašćenja koja se odnose na mogućnost nenajavljenog uvida i oduzimanja isprava i stvari na licu mjesta, odnosno posebna ovlašćenja u vezi sa neposrednim uvidom ovlašćenih lica Agencije - prikupljanje podataka neposrednim uvidom.

Postupajući u skladu sa navedenim, u martu 2017. godine, ovlašćena lica Agencije sprovela su neposredni uvid kod stranke  »Sava Trans« d.o.o. Cetinje, u poslovnim prostorijama na Cetinju, radi prikupljanja podataka neophodnih za dalja postupanja Agencije.

Tokom neposrednog uvida, ovlašćena službena lica Agencije postupala su u svemu i u skladu sa zakonodavnim rješenjima na snazi, a stranka u postupku »Sava Trans« d.o.o. Cetinje pokazala visok stepen saradnje i kooperativnosti.

Copyright © 2017 Agencija za zastitu konkurencije. Sva prava zadržana. Designed by JoomlArt.com. Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.