Baner

Saopštenje: Predstavnici AZZK prisustvovali RCC-OECD Seminaru u Beogradu

Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovali su, u periodu od 27. do 29. septembra 2016.godine, Seminaru organizovanom od strane RCC-a (Regionalnog centra za konkurenciju), koji predstavlja zajedničku inicijativu OECD-a i GVH-mađarskog tijela za zaštitu konkurencije, a čiji je domaćin bila Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije. Tema Seminara bila je “Competition Advocacy”, odnosno unaprijeđenje kulture konkurencije, javno zastupanje politike konkurencije, tj. širenje svijesti javnosti o značaju prava i politike konkurencije. Dio seminara bio je posvećen korišćenju istraživanja tržišta i sektorskih analiza u praksi zaštite konkurencije.

Opširnije...

Saopštenje: Službenica AZZK pohađala JICA Obuku u Japanu na temu „Pravo i politika zaštite konkurencije“

U periodu od 31.07.-20.08.2016.godine, službenica Agencije za zaštitu konkurencije pohađala je u Japanu Obuku na temu „Pravo i politika zaštite konkurencije“ („Competition Law and Policy - laying the foundation for investment promotion), organizovanu od strane JICA u saradnji sa JFTC (tijelom za zaštitu konkurencije Japana).

Opširnije...

Saopštenje: Usvojen izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu

Skupština Crne Gore, na sjednici održanoj 28.07.2016.godine, usvojila je Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu. Isti je usvojen i od strane Vlade Crne Gore, na sjednici od 28.04.2016.godine.

Saopštenje: Održana završna konferencija ALA projekta

Konferencija povodom završetka ALA projekta (“Usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu slobodnog pružanja usluga i zaštite konkurencije”), sufinansiranog od strane EU, a implementiranog od strane GIZ-a, koji je počeo u februaru 2014.godine, održana je 05.07.2016.godine u Hotelu “Podgorica”.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva za obje komponente, odnosno slobodno pružanje usluga i zaštitu konkurencije. Pored eksperata koji su bili angažovani na projektu i predstavnika glavnih korisnika projekta, Agencije za zaštitu konkurencije i Ministarstva ekonomije, izlaganja su imali i g-din Andre Lys, šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, njegova ekselencija g-din Uwe Meerkotter, zamjenik ambasadora Njemačke u Crnoj Gori i g-đa Brigitte Heuel-Rolf, direktorica kancelarije GIZ-a u Crnoj Gori.

Zavrsna konferencija Ala projekta

 

Opširnije...

Saopštenje: Održan osmi sastanak Foruma o konkurenciji u Sofiji

Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovali su osmom sastanku Foruma o konkurenciji u Sofiji (Sofia Competition Forum), održanom 10. juna 2016.godine, u organizaciji bugarske Komisije za zaštitu konkurencije i UNCTAD-a.

Sastanku su prisustvovali EU Komesarka za konkurenciju, g-đa Margarethe Vestager, predstavnici UNCTAD-a, tijela za zaštitu konkurencije zemlaja članica EU, Rusije, Japana, kao i zaposleni tijela za zaštitu konkurencije iz regiona.

Osmi SCF sastanak fokusirao se na teme mjera (strukturne i mjere ponašanja) i rješenja kojim se okončava postupak u skladu sa članom 45 (izvršenje naloženih i prihvaćenih mjera- commitments). Predstavnici crnogorske Agencije prezentovali su odredbe nacionalnog zakonodavstva, kao i postupke Agencije u vezi sa navedenim temama.