Usvajanjem Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 od 23.02.2018.g.), poslovi iz oblasti državne pomoći, koji su do tada bili u nadležnosti Ministarstva finasija Crne Gore i Komisije za kontrolu državne pomoći, prenešeni su u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 79/15), Komisija za kontrolu državne pomoći nema opredijeljena sredstva za rad.

Komisija za kontrolu državne pomoći objavila je Priručnik o primjeni pravila državne pomoći za biznis zone: Priručnik o primjeni pravila državne pomoći za biznis zone.pdf

Vlada usvojila Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2014. godiniVlada usvojila Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2014. godini