Usvajanjem Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 od 23.02.2018.g.), poslovi iz oblasti državne pomoći, koji su do tada bili u nadležnosti Ministarstva finasija Crne Gore i Komisije za kontrolu državne pomoći, prenešeni su u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore.