U periodu od 12.-15.marta 2019.godine član Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, Jovana Tošković, prisustvovala je 19. međunarodnoj konferenciji o konkurenciji u Berlinu, organizovanoj od strane njemačkog tijela za zaštitu konkurencije, Bundeskartellamt.

Bundeskartellamt je organizator međunarodne konferencije o konkurenciji od 1982. godine. Konferencija predstavlja jedan od najpoznatijih svjetskih događaja koji se bave pitanjima prava konkurencije i okuplja vodeće ličnosti i stručnjake iz ove oblasti iz cijelog svijeta, te su istoj prisustvovali rukovodioci i predstavnici tijela za zaštitu konkurencije, advokati, akademici, istaknuti predstavnici međunarodnih preduzeća i drugi učesnici koji se bave aktuelnim i međunarodno relevantnim pitanjima politike konkurencije i prava konkurencije.

U Agenciji je dana 12.11.2018. godine, održan prvi sastanak povodom početka Twinning light projekta: “Jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore”, MN 14 IPA FI 03 17 TWL, na kome su prisustovali BC Project Leader gđa Lepa Aleksić, kao i sljedeći predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije: Boženka Nikolić, Sanja Vešović, Radojka Ćirković i Vladan Čvorović; MS Project Leader Branimira Kovačević; Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori: Svetlana Laušević i Tijana Đoković.

Saopštenje za javnost

Skupština Crne Gore, na Trećoj sjednici Drugog redovnog zasijedanja od 12.11.2018.godine, usvojila je Prijedlog Zaključka Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i time je usvojila Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2017.godinu.

Imajući u vidu da su u pomenutom tekstu iznesene kvalifikacije koje ne odgovaraju stvarnom stanju, te da su pojedine neistinite i proizvoljne, molim Vas da saopštenje Agencije za zaštitu konkurencije objavite u integralnom tekstu, i to kako slijedi:

1. Agencija za zaštitu konkurencije ne poštuje Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

Agencija za zaštitu konkurencije se u potpunosti finansira iz Budžeta Crne Gore, ista je budžetska potrošačka jedinica i istovremeno u obavezi da svoje finansijsko poslovanje obavlja u svemu i u skladu sa propisima budžetskih potrošačkih jednica, što je u ostalom vršila u kontinuitetu od njenog osnivanja (2013.g.). Dodatno, iz ovih razloga i ne postoji mogućnost isplate neto zarada bez obračuna pripadajućih poreza i doprinosa. Ovo posebno ako se ima u vidu da se na mjesečnom nivou, prilikom obračuna zarada, svi podaci dostavljaju Ministarstvu finansija – Direktoratu za trezor. Naravno, stoji kvalifikacija da se sa dostavljanjem IOPPD obrazaca kasnilo, ali isključivo iz objektivnih razloga, imajući prije svega u vidu da u ovoj instituciji ne postoji instaliran program za kreiranje IOPPD obrazaca (zbog nemogućnosti instaliranja konvertora u odgovarajući xml fajl na noviju verziju Windowsa i Excela koji mi posjedujemo). Kao što se i revizor mogao uvjeriti, Agencija nije ni bila u mogućnosti da dostavlja navedene obrasce direktno i na vrijeme. Prinuđeni smo da obrasce i dalje dostavljamo poreskom organu preko drugih državnih institucija (što je i vršeno preko Uprave za kadrove) koje u svom posjedu imaju instalirani program za kreiranje IOPPD obrazaca. Istovremeno smo obavijestili revizora da smo uredno dostavljali i sve obrasce M-4 fondu PIO, za zaposlene za 2017.g. Isti su prihvaćeni, ovjereni i kopija vraćena (izjašnjenje po predmetnom prezentirano revizoru).

U predmetu pokrenutom od strane Agencije za zaštitu konkurencije, zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka protiv “Luka  Kotor” AD -  pravnog lica  i  izvršnog direktora, kao odgovornog lica u pravnom licu, dana 10.07.2018.g., Viši sud za prekršaje meritorno je  odlučio na način što je uvažio žalbu  Agencije za zaštitu konkurencije, te  preinačio  rješenje Suda za prekršaje i okrivljene: "Luka Kotor," Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju Kotor, i Kusovca Vasilija iz Kotora, kao odgovornog lica u pravnom licu, za radnju činjenično opisanu u izreci pobijanog rješenja, oglasio krivim za prekršaj iz čl. 67 st. 1 tač.2 i st.2 u vezi st.1 tač.2 Zakona o zaštiti konkurencije, te kaznio:

- "Luku Kotor," Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju Kotor, kao pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 27.249,54 eura (dvadesetsedamhiljadadvjestačetrdesetdevet i pedesetčetiri) eura;

- Vasilija Kusovca, kao odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (hiljadu) eura.