Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovali su Međunarodnoj konferenciji  povodom obilježavanja 20 godina rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj, održanoj 15. novembra 2017.godine u Zagrebu.

Na Konferenciji je tokom panel diskusija dat osvrt na 20 godina rada AZTN-a- dosadašnja iskustva i buduće izazove, kao i na sudsku zaštitu u predmetima zaštite konkurencije.

Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. oktobra 2017.godine, dala je saglasnost na Finansijski plan Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu.

Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovali su desetom sastanku Foruma o konkurenciji u Sofiji (Sofia Competition Forum), održanom 27. oktobra 2017.godine, u organizaciji bugarske Komisije za zaštitu konkurencije i UNCTAD-a.

Sastanku su prisustvovali, pored predstavnika UNCTAD-a i predstavnici Direktorata za konkurenciju EK, tijela za zaštitu konkurencije zemalja članica EU, Rusije, Japana, akademske i pravne zajednice, kao i zaposleni u institucijama za zaštitu konkurencije iz regiona.

Na plenarnom zasijedanju, predavači iz nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, kao i iz pravne zajednice održali su prezentacije, dok su članovi SCF-a i drugi učesnici sastanka razmijenili iskustva, poglede i izazove vezane za razmjenu informacija između konkurenata.

Predstavnici crnogorske Agencije prezentovali su odredbe nacionalnog zakonodavstva, kao i postupke Agencije u vezi sa predmetnim.

Na sastanku su predstavljeni i preliminarnii nalazi projekta SCF - "Uporedni pregled u oblasti kažnjavanja i leniency-a", u čemu su značajno učešće imali predstavnici crnogorske Agencije.

Presudom Upravnog suda Crne Gore odbijena je tužba DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva, podnesena radi poništaja Rješenja Agencije za zaštitu konkurencije, kojim je utvrđeno da je tužilac izvršio zloupotrebu dominantnog položaja iz čl.15 st.2 tač.1 i 4 Zakona o zaštiti konkurencije, te je zabranjeno tužiocu svako buduće postupanje, kojim bi se mogla ograničiti ili narušiti konkurencija zloupotrebom dominantnog položaja, naložena izmjena Odluke o naknadama za pružanje komunalnih usluga i korišćenje i održavanje mreže, kao i dostavljanje izmijenjene i usvojene odluke na saglasnost osnivaču u roku od 90 dana od dana prijema rješenja.

Protiv presude Upravnog suda Crne Gore, tužilac je, preko punomoćnika, blagovremeno podnio Zahtjev za ispitivanje sudske odluke iz razloga predviđenim čl. 43 ZUS-a, s predlogom da se usvoji zahtjev, ukine osporena presuda i predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje.

Ocjenjujući zakonitost pobijane presude, Vrhovni sud je našao  da je ista donijeta uz pravilnu primjenu materijalnog prava na utvrđeno činjenično stanje sadržano u osporenom rješenju.

Isto tako, Vrhovni sud je prihvatio obrazloženje pobijane presude, imajući u vidu da zahtjevom tužioca, koji je ocijenjen kao neosnovan, nije dovedena u pitanje zakonitost osporenog rješenja tuženog, odnosno zakonitost postupanja sa nivoa Agencije.

U organizaciji RCC-a (Regionalnog centra za konkurenciju), koji predstavlja zajedničku inicijativu OECD-a i GVH-mađarskog tijela za zaštitu konkurencije, u Budimpešti je u periodu od 17.-19. oktobra 2017. godine održan seminar na temu “Best Practices in Cartel Procedures” (“Najbolje prakse u postupcima kartela”).